Gemeentenieuws Hellouw

 

Kerkdiensten zondag 20 mei, 1e Pinksterdag

 

9:30 uur: Ds. A. J. Hagedoorn

18:30 uur: Ds. J. de Jong, Ede

 

Voorzang - ’s Morgens en ‘s Avonds: Pinksterliederen.

 

Organisten – ’s Morgens: Guido Duizer. ’s Avonds: Martine IJmker.

 

Collecten –  1e collecte: Kerk, 2e collecte: Diaconie (project GZB, Mexico) en de 3e collecte: Instandhouding Eredienst.

 

Kinderoppas – Annemieke de Kock en Myrthe Duizer.

 

Kerkauto –  Sebastiaan van Driel (0418-648839). Indien u niet opgehaald wilt worden kunt u dit telefonisch doorgeven.

 

 

Kerkdiensten maandag 21 mei, 2e Pinksterdag

 

9:30 uur: Ds. L.W. de Haan, Genderen

 

Voorzang - ’s Morgens: Pinksterliederen.

 

Organisten – Jeantine van Dusseldorp.

 

Collecten –  1e collecte: Kerk, 2e collecte: Diaconie (Project GZB, Mexico) en de 3e collecte: Instandhouding Eredienst.

 

Kinderoppas – Wendy Vervoorn en Lisa Bakker.

 

Kerkauto –  Renι Garskamp (0418-589023 of 06-25395763). Indien u niet opgehaald wilt worden kunt u dit telefonisch doorgeven.

 

Kerkdiensten zondag 27 mei

 

9:30 uur: Ds. T. van Bruggen, Streefkerk

18:30 uur: Ds. A. J. Hagedoorn

 

Voorzang - ’s Morgens:Ps. 136:1 en ‘s Avonds: Ps. 119:3.

 

Organisten – ’s Morgens: Martine IJmker. ’s Avonds: Guido Duizer.

 

Collecten –  1e collecte: Kerk, 2e collecte: Kerk en de 3e collecte: Instandhouding Eredienst.

 

Kinderoppas – Berdien Hagedoorn en Dorien Noordam.

 

Kerkauto –  Willem de Leeuw (06-83598388 of 06-25015622). Indien u niet opgehaald wilt worden kunt u dit telefonisch doorgeven.

 

Verantwoording-  De collecten hebben de volgende bedragen opgebracht: Op 29 april: Kerk € 138.95; Extra € 133.65 en Eredienst € 143.05. Op 6 mei: Kerk € 162.10; Extra € 161.35 en Eredienst € 164.70. Op 10 mei, Hemelvaartsdag: Kerk € 70.80; Extra € 70.45 en Eredienst € 78.25. Op 13 mei Kerk € 141.25; Extra € 146.50 en Eredienst € 150.60. Daarnaast een gift via Hagedoorn € 50.- en een gift via Guido Duizer € 20.-. Voor alle gaven hartelijk dank.

Meeleven – Mw. A.H. Vervoorn – de Kock, Onderweg 1, is voor revalidatie opgenomen in Het Zonnelied te Ammerzoden, Hogesteeg 2, 5324 AD, Afd. Passage (revalidatie) Kamer 15. Nico Bambacht gaat samen met zijn vrouw Nel door een spannende tijd waarbij Nico verschillende onderzoeken krijgt en uitslagen hoort of nog moet afwachten. Ook andere mensen gaan door moeilijke tijden heen. We wensen hen allen toe dat de Herder van Psalm 23 met hen meegaat. Die verlaat ons niet, ook niet in het dal van de schaduw van de dood. En hoe donker onze weg dan ook mag wezen, met die troost wil onze Heere bij ons blijven, in leven en sterven. Daarom gaat het heel ons leven hierom: Laten we op de Heere Jezus zien, in blijdschap en verdriet.

 

Vakantie Bijbel Week 2018- De voorbereidingen voor de VBW zijn weer in volle gang. Het beloofd weer een prachtige,veelzijdige week te worden! Dit kunnen we niet alleen! Daarom zijn we op zoek naar jongens, meiden, mannen en vrouwen van alle leeftijden die ons kunnen helpen met groepje begeleiden, hand en span diensten, timmeren etc. Geef je dus snel op als je dit nog niet gedaan hebt! Ook zijn we op zoek naar oude bloempotten. Heeft u deze niet meer nodig, dan komen we ze graag bij u halen of u mag ze afgeven bij Christine Duizer of Sita van Arendonk 582619/582422.

 

Preek op Eerste Pinksterdag – De Heere Jezus vertelt ons in het Evangelie naar Johannes veel over het werk van de Heilige Geest. Dat doet Hij ook op het Loofhuttenfeest. Op de laatste en belangrijkste dag staat Hij op en roept met groot gezag dat Hijzelf de bron is van de Heilige Geest. Daarom: Wie dorst heeft moet naar Jezus komen en drinken en dan zullen rivieren van levend water uit zijn binnenste vloeien. Daarmee bedoeld de Heere de Heilige Geest. We lezen dit in Johannes 7: 37-39 en dit gedeelte staat centraal in de preek.

 

Preek op 27 mei – Op zondagavond 27 mei zal ik opnieuw preken over de Heilige Geest. In Efeze 4: 30 staat een oproep dat we de Geest niet moeten bedroeven. We kunnen Gods Geest dus blijkbaar verdriet doen. Hoe doe je dat dan en welke gevolgen heeft dat? En nog belangrijker: Hoe kun je de Heilige Geest verheugen?  

 

Verjaardagsbezoeken in zomerperiode – Zoals u weet komt de predikant in de periode van winterwerk niet toe aan verjaardagsbezoeken. Vanaf mei is daarvoor wel ruimte. Omdat de beide ouderlingen met het werk van drie wijken nu een extra taak hebben, is voor dit jaar besloten dat onze predikant in deze zomerperiode wel een aantal van die bezoeken voor zijn rekening neemt. Net als in de voorgaande jaren krijgen ook de ouderen die in de winterperiode jarig zijn een bezoek van onze predikant.

 

Ten slotte – Namens de kerkenraad en met een hartelijke groet van Berdien en mijzelf. Ds. A.J. Hagedoorn.