Lijdenstijd / 40-dagen tijd.


D.V. 17 februari op Aswoensdag, start de Lijdenstijd of 40-dagen tijd. Een tijd waarin we toeleven naar Pasen. Een periode om bewust bezig te zijn met het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus.

Het is mooi om te zien dat mensen steeds vaker het verlangen hebben om bewust bezig te zijn met Gods woord.
Aswoensdag is een traditie uit de Roomse kerk. Vanuit de tekst in Genesis 3:19. ..want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Aswoensdag is de dag waarop we erbij stilstaan dat we hebben gezondigd tegen God. Mooier mogen en kunnen we het niet maken.
Maar God spreekt in Genesis 3 niet alleen over stof en sterfelijkheid. Hij fluistert het evangelie al op de eerste bladzijde van Zijn Boek. Er komt iemand die de duivel zal overwinnen, een Mens die de Zoon van God is. Hier begint het evangelie!

 

Er zijn in deze periode verschillende mogelijkheden om extra stil te staan in persoonlijke bezinning maar ook om in het gezin samen bezig te zijn op weg naar Pasen.

We zetten wat mogelijkheden op een rijtje.
Misschien zit er iets tussen wat u kunt delen met uw familie of bekenden.

 

Paaspakket voor/met kinderen:

Via www.evangeliestek.nl kan je een Paaspakket bestellen. Samen op weg naar het kruis.

Dit pakket is samengesteld om samen stil te staan bij de Lijdenstijd, Goede Vrijdag en Pasen. Het uitgangspunt is Lukas 9:23 waar de Heere Jezus ons oproept om dagelijks ons kruis op te nemen en Hem te volgen.

 

Voor volwassenen en gezinnen met oudere kinderen 10+ is er een kaartenbox, gemaakt door Nieske Selles.
Hij voor mij. Samen toeleven naar Pasen

https://www.nieskeselles.nl/zeven-weken-toeleven-naar-pasen-hij-voor-mij/

 

Algemeen:

40-dagen kaartenset, met leesrooster.

 

Kalender:

Op weg naar Pasen, 40dagen kalender. Gratis via de website van de PKN

Boeken:

Kom en Zie, Maartje Kok (vrouwen, ook geschikt voor jongeren)

Langs de Via Dolorosa, Diana Palm e.a.

Borgtocht, D.s. C.G. Vreugdenhil

Niet van Brood alleen, 40 dagen bijbel lezen. Nederlands Bijbel Genootschap
Waarom moest Jezus sterven, John Piper. ( via www.geloofstoerusting.nl )

 

 

Muziek/concerten:

https://reformatorischeomroep.nl/concertagenda

https://nederlandzingt.eo.nl/

https://www.truetickets.nl/

 

Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieder die in Hem gelooft

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Help mij Heer aan dat kruis
trouw te zijn tot de dood.
Ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mij af.
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.


Gezegende tijd toegewenst!